Projekty realizované v roku 2018

(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2018)

Od mája do decembra 2018 prebiehal v našej knižnici už piaty ročník projektu s názvom (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2018), ktorý sa orientuje predovšetkým na deti a mládež. Rozmanitými aktivitami sme ich opäť vtiahli do krásneho sveta literatúry, fantázie a primäli k rozvoju vlastnej tvorivosti a praktických zručností.

Najobľúbenejšou súčasťou projektových aktivít boli aj tento rok stretnutia s tvorcami kníh – spisovateľmi i ilustrátormi. Z deviatich besied sme okrem jednej všetky venovali detskému publiku. Naše pozvanie prijali a zvedavým deťom z tunajších základných škôl priblížili svoju prácu spisovateľky Kristína Baluchová, Zuzana Csontosová, Katarína Mikolášová, Petra Nagyová-Džerengová a Renáta Bočkayová. Ako sa také knihy ilustrujú, sa mohli deti dozvedieť od odborníkov naslovovzatých – ilustrátorov Zuzany Jesenskej-Kubicovej, Miroslava Knapa a Juraja Martišku. Počas besedy s posledne menovaným sa deti zahrali na scénaristov a ilustrátorov a vytvorili si vlastný krátky komiks. Zoznam hostí v našej knižnici doplnila obľúbená oravská spisovateľka Darina Hamarová, ktorá predstavila verejnosti svoj najnovší román Posledná kniha.

V rámci projektu boli deťom a mládeži venované aj hodiny hlasného a zážitkového čítania, čitateľské, literárne a výtvarné dielne. Okrem toho sa uskutočnil aj ďalší ročník čitateľskej súťaže Čítame s nezábudníkom. Najaktívnejším čitateľom v kategórii do 10 rokov sa stal Jakub Ďurana, medzi staršími žiakmi uspela Alexandra Kotlínová. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bolo spojené so stretnutím s ilustrátorom a výtvarníkom Jurajom Martiškom, ktorý víťazom osobne odovzdal diplomy a knižné ceny.

Pre čitateľov a návštevníkov knižnice sme opäť pripravili záložky venované vybraným slovenským autorom, obsahujúce základné údaje o ich živote a tvorbe, ako aj zoznam ich diel nachádzajúcich sa vo fonde našej knižnice. Tentoraz sú nimi Zuzana Štelbaská, Peter Karpinský, Michal Hvorecký, Juraj Šebesta a Danuša Dragulová-Faktorová.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnej realizácii projektu a priebehu jednotlivých aktivít. Tešíme sa na spoluprácu aj v budúcnosti.

HLAVNÝ PARTNER

Fond na podporu umenia

Projekt Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Nákup knižničného fondu (2018)

Predmetom projektu Nákup knižničného fondu (2018) bola podpora akvizičnej činnosti knižnice. V rámci projektu pribudlo do našich regálov spolu 1381 kníh, z toho 1295 ks vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia, 86 titulov ako spolufinancovanie. Nákupom sme rozšírili ponuku oddelenia beletrie o 390 nových kníh, oddelenie náučnej literatúry skvalitnilo 324 titulov a používatelia oddelenia literatúry pre deti a mládež sa môžu tešiť zo 667 noviniek z oblasti krásnej i náučnej literatúry. Viac než 19 % z pridelenej podpory bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia.

HLAVNÝ PARTNER

Fond na podporu umenia

Projekt Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.