Projekty financované zo zdrojov Európskej únie

Knižnica ako hlavný realizátor

SR-ČR 2007-2013

Mikroprojekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Čítaj viac…

Knižnica ako partner