Zmluvy, objednávky, faktúry

Zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Kontakt

Mgr. Mária Bachledová
tel.: 043 586 2277
e-mail: orknizdk1@vuczilina.sk

Mgr. Marián Karcol
tel.: 043 586 2277
e-mail: orknizdk2@vuczilina.sk