Verejné knižnice

Základné informácie

Pôsobenie verejných knižníc upravuje § 9 Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach:

(1) Verejná knižnica je obecná knižnica, regionálna knižnica a krajská knižnica.

(2) Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby podľa svojich zdrojových možností zriadením knižnice ako právnickej osoby prostredníctvom organizačného útvaru právnickej osoby zriadenej obcou, prostredníctvom organizačnej zložky obecného úradu alebo prostredníctvom inej knižnice.

(3) Obecná knižnica najmä

 1. a) utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,
 2. b) poskytuje základné knižnično-informačné služby a spravidla aj špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom,
 3. c) organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.

(4) Regionálna knižnica pôsobí v územnom obvode okresu alebo viacerých okresov. Regionálna knižnica je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom úrad. Regionálna knižnica vo svojom sídle plní aj funkciu obecnej knižnice.

(5) Regionálna knižnica okrem úloh uvedených v odseku 3 najmä

 1. a) utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy,
 2. b) odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne,
 3. c) zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov dopĺňanie knižničných fondov obecných knižníc,
 4. d) spracúva štatistiku o verejných knižniciach,
 5. e) poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,
 6. f) zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.

(6) Krajská knižnica pôsobí v územnom obvode kraja. Krajská knižnica je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je krajský úrad. Krajská knižnica vo svojom sídle spravidla plní aj funkciu obecnej knižnice a regionálnej knižnice.

(7) Krajská knižnica okrem úloh uvedených v odsekoch 3 a 5

 1. a) koordinuje a poradensky usmerňuje regionálneknižnice v kraji,
 2. b) zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v kraji,
 3. c) utvára a sprístupňuje krajské bibliografické a faktografické databázy,
 4. d) zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v kraji.

(8) Funkciu krajskej knižnice okrem úloh uvedených v odsekoch 3 a 5 môže vykonávať aj univerzálna vedecká knižnica, ak jej to určí zriaďovateľ.

Online zdroje

Portály pre knihovníkov

» IfoLib – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax: prejdi na stránku

» Internetové metodické centrum pre obecné knižnice: prejdi na stránku

Odborné periodiká

» Časopis KNIŽNICA: prejdi na stránku

Dotácie

» Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky: prejdi na stránku

» Fond na podporu umenia: prejdi na stránku

Zoznam verejných knižníc v regióne Orava

Verejné knižnice na Orave
Názov knižniceTyp knižniceStav knižniceAdresaOkresTelefón
Dom kultúry v Námestove – KnižnicamestskáFungujúcaŠtefánikova 208/7, 029 01 NámestovoNámestovo435522819
Mesto Trstená – Mestská knižnicamestskáFungujúcaBernolákova 96/8, 028 01 TrstenáTvrdošín435392117
Mestská knižnica v TvrdošínemestskáFungujúcaRadničná 123/1, 027 44 TvrdošínTvrdošín435322576
Obecná knižnica Babínobecná NZFungujúcaBabín 50, 029 52 BabínNámestovo435577221
Obecná knižnica Beňadovoobecná NZFungujúcaBeňadovo 66, 029 63 BeňadovoNámestovo435598130
Obecná knižnica Bobrovobecná NZStagnujúcaVyšný Koniec 173, 029 42 BobrovNámestovo911808522
Obecná knižnica Brezovicaobecná NZFungujúcaOsloboditeľov 346, 028 01 BrezovicaTvrdošín435392027
Obecná knižnica Bzinyobecná NZFungujúcaBrezovecká 96/8, 026 01 BzinyDolný Kubín435864629
Obecná knižnica Čimhováobecná NZFungujúcaObecný úrad 20, 027 12 ČimhováTvrdošín435384104
Obecná knižnica Habovkaobecná NZFungujúcaPod Grúňom 266/24, 027 32 HabovkaTvrdošín435395142
Obecná knižnica Horná Lehotaobecná NZStagnujúcaHorná Lehota 79, 027 41 Horná LehotaDolný Kubín435893226
Obecná knižnica Chlebniceobecná NZFungujúcaChlebnice 186, 027 55 ChlebniceDolný Kubín435894364
Obecná knižnica Istebnéobecná NZFungujúcaIstebné 142, 027 53 IstebnéDolný Kubín910190786
Obecná knižnica Jasenováobecná NZFungujúcaJasenová 137, 026 01 JasenováDolný Kubín435862306
Obecná knižnica Kraľovanyobecná NZStagnujúcaKraľovany 186, 027 51 KraľovanyDolný Kubín902279796
Obecná knižnica Kriváobecná NZFungujúcaKrivá 180, 027 55 KriváDolný Kubín907264362
Obecná knižnica Krušetnicaobecná NZFungujúcaKrušetnica 69, 029 54 KrušetnicaNámestovo911656343
Obecná knižnica Leštinyobecná NZStagnujúcaLeštiny 22, 026 01 LeštinyDolný Kubín435895590
Obecná knižnica Liesekobecná NZFungujúcaMichalská časť 600, 027 12 LiesekTvrdošín435384227
Obecná knižnica Lokcaobecná NZFungujúcaLokca 3, 029 51 LokcaNámestovo435591250
Obecná knižnica Lomnáobecná NZStagnujúcaLomná 22, 026 54 LomnáNámestovo435572212
Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravouobecná NZFungujúcaMedzibrodie nad Oravou 122, 026 01 Medzibrodie nad OravouDolný Kubín904150813
Obecná knižnica Mútneobecná NZStagnujúcaMútne 194, 029 63 MútneNámestovo435597320
Obecná knižnica Nižnáobecná PZFungujúcaNová doba 506, 027 43 NižnáTvrdošín905410694
Obecná knižnica Novoťobecná NZFungujúcaNovoť 285, 029 55 NovoťNámestovo435590215
Obecná knižnica Oravská Jasenicaobecná NZFungujúcaOravská Jasenica 126, 029 64 Oravská JasenicaNámestovo907850684
Obecná knižnica Oravská Lesnáobecná PZFungujúcaOravská Lesná 291, 029 57 Oravská LesnáNámestovo435593122
Obecná knižnica Oravská Polhoraobecná NZFungujúcaOravská Polhora 454, 029 47 Oravská PolhoraNámestovo902523797
Obecná knižnica Oravská Porubaobecná NZStagnujúcaOravská Poruba 290, 027 54 Oravská PorubaDolný Kubín905509175
Obecná knižnica Oravské Veseléobecná NZFungujúcaOravské Veselé 374, 029 62 Oravské VeseléNámestovo918381771
Obecná knižnica Oravský Podzámokobecná NZStagnujúcaOravský Podzámok 61, 027 41 Oravský PodzámokDolný Kubín435893221
Obecná knižnica Osádkaobecná NZStagnujúcaOsádka 47, 026 01 OsádkaDolný Kubín435895121
Obecná knižnica Párnicaobecná NZFungujúcaPárnica 116, 027 01 PárnicaDolný Kubín918919603
Obecná knižnica Podbielobecná NZFungujúcaPodbiel 247, 027 42 PodbielTvrdošín435381031
Obecná knižnica Pribišobecná NZStagnujúcaPribiš 141, 027 41 PribišDolný Kubín435823025
Obecná knižnica Pucovobecná NZFungujúcaPucov 214, 026 01 PucovDolný Kubín905688123
Obecná knižnica Rabčaobecná PZFungujúcaRabčická 334, 029 44 RabčaNámestovo435594103
Obecná knižnica Rabčiceobecná NZFungujúcaRabčice 124, 029 45 RabčiceNámestovo903723089
Obecná knižnica Sedliacka Dubováobecná NZFungujúcaSedliacka Dubová 157, 027 55 Sedliacka DubováDolný Kubín435894251
Obecná knižnica Štefanov nad Oravouobecná NZFungujúcaHlavná 129, 027 44 Štefanov nad OravouTvrdošín907137934
Obecná knižnica Ťapešovoobecná NZFungujúcaŤapešovo 83, 029 51 ŤapešovoNámestovo918527579
Obecná knižnica Vavrečkaobecná NZFungujúcaVavrečka 203, 029 01 VavrečkaNámestovo902073969
Obecná knižnica Veličnáobecná NZFungujúcaVeličná 162, 027 54 VeličnáDolný Kubín435882201
Obecná knižnica Vyšný Kubínobecná NZStagnujúcaHviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný KubínDolný Kubín908275229
Obecná knižnica Zábiedovoobecná NZFungujúcaMalá Strana 76/2, 028 01 ZábiedovoTvrdošín435392653
Obecná knižnica Zákamennéobecná NZFungujúcaZákamenné 1060, 029 56 ZákamennéNámestovo915675375
Obecná knižnica Zázriváobecná PZFungujúcaStred 149, 027 05 ZázriváDolný Kubín435896138
Obecná knižnica Zuberecobecná NZFungujúcaHlavná 369, 027 32 ZuberecTvrdošín435395103
Obecná knižnica Žaškovobecná NZFungujúcaŽaškov 112, 027 21 ŽaškovDolný Kubín908460523
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom KubíneregionálnaFungujúcaS. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný KubínDolný Kubín435862277