Príručná knižnica

Obsahuje odborné a všeobecné encyklopédie, muzeálne a literárne zborníky, ročenky, biografické slovníky, tematické bibliografie a pod.

Zborníky (výber)

 • analytický rozpis zborníkov je realizovaný v databáze súbežnej regionálnej bibliografie

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

 • Acta musei oraviensis P. Országh–Hviezdoslav
 • P. O. Hviezdoslav – text a kontext (1)
 • Biografistika v systéme literárneho vzdelania (2)
 • Literárne múzeum v komunikácii (3)
 • Pojmoslovie literárno–múzejnej komunikácie(4)
 • Literárna a literárno–múzejná tradícia (5)
 • Dictionary of literary museeological communication (6)
 • Literárne múzeum a škola (7)
 • Problémy historického žánru a literárne vzdelanie (8)
 • Región v národnej kultúre (9)
 • ZBORNÍKY Oravského múzea 1980–2005

Matica slovenská, Martin

 • Biografické štúdie
 • Bibliografické zborníky
 • Kniha
 • Literárnomúzejné letopisy
 • Literárne archívy
 • Národopisný zborník

Považské múzeum, Žilina

 • Vlastivedný zborník Považia

Slovenské národné múzeum, Martin

 • Zborník slovenského národného múzea

Stredisko zahraničných Slovákov Domu MS, Žilina

 • Zborník prednášok o slovenskom exile

Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica

 • Stredné Slovensko : vlastivedný zborník

Štátny archív, Dolný Kubín

 • Archivár Pomocné vedy historické – súčasný stav a perspektívy

Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava

 • Historické rozhľady
 • Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov I.
 • Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov (Povstanie roku 1944) III.

Ústav etnológie SAV, Bratislava

 • Etnicita a mesto
 • Etnologické rozpravy