Cenník služieb a poplatkov

Poplatky za registráciu používateľa

Druh poplatkuCena
Deti do 15 rokov3,00 €
Študenti SŠ a VŠ v dennej forme4,00 €
Dospelí5,00 €
Dôchodcovia, ZŤP3,00 €
Vojnoví veteráni (po predložení preukazu)bezplatne
Neregistrovaný používateľ – jednorazový vstup0,30 €

Rodinný preukaz

Druh poplatkuCena
1. rodič5,00 €
2. rodič a každé dieťa (do 15 rokov)1,00 €

Sankčné poplatky – knihy

Druh poplatkuCena
Nedodržanie výpožičnej doby (1. upomienka nie je doručená poštou)0,60 €
2. upomienka1,50 €
3. upomienka2,00 €
4. riaditeľská upomienka3,00 €
5. upomienka – pokus o zmier4,00 €

Sankčné poplatky – periodiká

Druh poplatkuCena
1 ks periodika / 1 týždeň omeškania (upomienky nie sú doručované poštou)0,10 €

Manipulačné poplatky

Duplikát čitateľského preukazu1,00 €
Rezervácia dokumentu0,50 €

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Druh poplatkuCena
– objednanie – 1 titul0,30 €
– objednanie článku – titul0,20 €
– poplatok za knihu2,70 €
– fotokópie článku: 1 strana A40,10 €
– fotokópie článku: 1 strana A30,15 €

Medzinárodná MVS

Druh poplatkuCena
– dokument z Českej republiky5,80 €
– dokument z európskych krajína12,50 €
– dokument zo zámoria a Veľkej Británie15,70 €
– nedodržanie výpožičnej doby – sankcia1,70 €
– fotokópia článku: 1 strana A40,30 €

Rešeršné služby

Druh poplatkuCena
– základný poplatok3,00 €
– tlač každej začatej strany0,20 €

Strata knihy

Druh poplatkuCena
Dodanie výtlačku toho istého dokumentu
Nahradenie dokumentu jeho fotokópiou
Nahradenie iným novým titulom podľa rozhodnutia povereného pracovníka
Poskytnutie finančnej náhrady:
– ak nadobúdacia cena dokumentu bola nižšia ako 1,00 €3,00 €
– ak nadobúdacia cena dokumentu bola v rozpätí 1,00 – 2,50 €trojnásobok ceny
– ak nadobúdacia cena dokumentu bola vyššia ako 2,50 €dvojnásobok ceny

Strata periodika

Druh poplatkuCena
– nadobúdacia cena periodika +
0,40 €

Reprografické služby – kopírovanie a tlač

Druh poplatkuCena
Čiernobiele 1 strana A 40,10 €
Čiernobiele 1 strana A 4 (obojstranne)0,15 €
Čiernobiele 1 strana A 30,15 €
Čiernobiele 1 strana A 3 (obojstranne)0,30 €
text s obrázkom, k základnej sume +0,05 €
Farebný text 1 strana A 40,40 €
Farebný text 1 strana A 4 (obojstranne)0,80 €
Farebný obrázok A 40,80 €

Poplatky za využívanie databáz InfoTrac

Druh poplatkuCena
Vstup do databáz – registrovaný používateľ0,20 €
Vstup do databáz – neregistrovaný používateľ0,40 €
Tlač – 1 strana A40,10 €

Poplatky za využívanie internetu a PC

Druh poplatkuCena
1 minúta pripojenia na internet v elektronickej študovni0,02 €
Internet na detskom oddelení – prvých 15 minútbezplatne
Internet na detskom oddelení – každých ďalších začatých 15 minút0,10 €
Počítačové hry na detskom oddelení – 30 minút0,20 €
Používanie Wordu, Excelu – 30 minút – registrovaný používateľ0,40 €
Používanie Wordu, Excelu – 30 minút – neregistrovaný používateľ0,50 €
Skenovanie dokumentov – 1 ks0,20 €
Pripojenie vlastného notebooku ku sieti – 30 minút0,40 €
Fotenie dokumentov vlastným fotoaparátom – 30 minút0,40 €
Pokuta za porušenie pravidiel4,00 €
Tlač čiernobiela (text) – 1 strana A40,10 €
Tlač čiernobiela (obrázok) – 1 strana A40,15 €
Tlač farebná (text) – 1 strana A40,40 €
Tlač farebná (obrázok) – 1 strana A40,70 €
Opravu, ktorú musí vykonať servisný technik, hradí čitateľ v plnej výške