Ďalšie projekty Oravskej knižnice

Projekt Tradície spájajú generácie

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadáciou Poštovej banky z grantového programu Nápad pre 3 generácie. Čítaj viac…

Rok osobnosti

V rámci projektu si každý rok pripomenieme osobnosť, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o kultúrno-spoločenský rozvoj nášho regiónu. Čítaj viac…

Jednu knihu ročne

Celoročný projekt zameraný na podporu čítania. Čítaj viac…

Na jeseň nie je dôvod na tieseň

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange. Čítaj viac…

Na Orave dobre...

Projekt realizovaný vďaka podpore Nadácie SPP. Čítaj viac…

Read Japan

Program zameraný na darovanie kníh knižniciam po celom svete. Čítaj viac…

Zodpovedaj sám za seba

Projekt podporený Ministerstvom vnútra SR v spolupráci s Obvodným úradom v Žiline. Čítaj viac…