Na jeseň nie je dôvod na tieseň

Logo Nadácie Orange

Termín realizácie: máj – október 2012

Túto jeseň naozaj nebol dôvod na tieseň – okrem príjemnej klímy sa o to svojou troškou pričinila i Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne cyklom podujatí pre detských členov Klubu pána Osmijanka, širokú verejnosť, ale najmä pre seniorov v rámci projektu s rovnomenným názvom Na jeseň nie je dôvod na tieseň.

V rámci projektu sa realizovalo niekoľko rôznorodých aktivít. S veľkým záujmom detí sa stretlo založenie Klubu pána Osmijanka pri Oravskej knižnici. Počas tvorivej dielne si deti navrhli logo klubu, ktoré vďaka podpore nadácie s hrdosťou nosili počas jednotlivých aktivít projektu na členských tričkách. Lákadlom pre detských čitateľov, najmä tých najmenších, sa stala i truhlica plná kníh umiestnená na detskom oddelení knižnice, ktorá bola ústredným bodom aktivity s názvom „Rozprávky z truhlice starej mamy“. V rámci nej si starí rodičia, rodičia a deti čítali z knižiek umiestnených v knižnici, dotvárali nedokončené príbehy, vytvárali vlastné záložky do knihy a pod. Stretnutia pod vedením „krstnej mamy“ Klubu pána Osmijanka p. Otílie Štepitovej prispeli k zmysluplnejšiemu využívaniu voľného času detí.

Ďalšou aktivitou boli „Tematické stretnutia seniorov a detských členov Klubu pána Osmijanka“ v priestoroch knižnice. V rámci stretnutia Kniha môjho detstva sa deti od seniorov dozvedeli o rozprávkových knižkách, ktoré v svojom detstve čítali, hrdinoch a príbehoch, ktoré obľubovali, o tom, ako trávili svoj voľný čas, keď neexistovali počítače, počítačové hry, internet a ďalšie technické novinky súčasnosti. Recipročne deti predstavili knihy, ktoré prečítali a najviac ich zaujali. Ďalšie tematické stretnutia boli zamerané na spoznávanie tradícií a zvykov. Deti sa oboznámili s pre ne už neznámymi pojmami a zvykmi a ich pôvodným významom. Stretnutia tiež poskytli deťom priestor na získanie praktických zručností prostredníctvom tvorivých dielní zameraných na ukážky typických ručných prác, resp. remesiel (vyšívanie, čipkárstvo, výroba ozdôb z prírodného materiálu a pod.). Spoločné stretnutia prispeli k vytváraniu dobrých vzťahov medzi generáciami, vzájomnému pochopeniu, rozvoju empatie a úcty k starším.

Medzi obľúbené aktivity knižnice patria už tradične nočné čítania, oproti minulým akciám sa v polovici septembra „Noci literatúry“ zúčastnili okrem detí aj seniori. Nosnou témou podujatia boli strašidlá z oravských povestí a rozprávok. Členovia Klubu pána Osmijanka a tí skôr narodení sa navzájom oboznámili so svojimi obľúbenými strašidelnými príbehmi, deti si pripravili úryvky z kníh, seniori si zaspomínali na strašidelné príbehy svojho detstva. Pre zúčastnených boli pripravené tvorivé dielne, v ktorých si deti za asistencie seniorov vytvorili vlastné masky, vyskúšali si rôzne ručné práce, prostredníctvom hry boli zapojené do práce s textom, samé vymýšľali nové príbehy, dotvárali úryvky textov podľa vlastnej fantázie a podobne. Pripravená pre ne bola i súťaž, v ktorej si mohli otestovať svoje vedomosti zo slovenskej literatúry. Podujatie spestrilo vystúpenie detského folklórneho súboru Kolovrátok interpretáciou ľudových piesní regiónu. Najväčšiu odvahu a chuť nocovať v knižnici prejavili deti, no seniori si rozhodne neurobili hanbu a posledný z nich sa z deťmi rozlúčil až okolo polnoci.

Projekt vyvrcholil stretnutiami s troma slovenskými spisovateľkami v septembri a októbri. Naše pozvanie prijala Helena Boková, rodáčka z Liptova žijúca v Martine, Mária Ďuranová, ktorej kniha sa nestratila ani v slovenskej ankete „Moja naj kniha“, kde v konkurencii domácej i svetovej literatúry získala 69. miesto, a posledným hosťom bola spisovateľka Bea Bazalová, ktorej sa vďaka novému atraktívnemu titulu dostalo priestoru i v celoslovenských televíznych, rozhlasových a printových médiách. Po skončení besedy nasledovalo slávnostné vyhodnotenie projektu a ocenenie najaktívnejších seniorov. Cena, ktorou bola knižná novinka p. Bazalovej s autogramom, odovzdávala seniorom samotná autorka spolu s detskými členmi Klubu pána Osmijanka. Akcia realizovaná v mesiaci úcty k starším bola milým vyvrcholením celého projektu.

Na záver chcem poďakovať všetkým organizátorom, ako aj všetkým účastníkom jednotlivých aktivít za úspešnú realizáciu projektu.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.