Fotoplenér Poklady pohraničia – časť slovenská

V dňoch 24.-25. júna sa uskutočnila prvá časť poľsko-slovenského fotoplenéru (pre poľských účastníkov na území slovenského pohraničia), realizovaného v rámci mikroprojektu „Poklady pohraničia. Realizátorom mikroprojektu je Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej a slovenským partnerom je Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Fotografie z plenéru budú zverejnené vo fotoalbume, kalendári a na výstavách, ktoré budú prezentované v Limanowej a Dolnom Kubíne.

Mikroprojekt Poklady pohraničia je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.