Projekty realizované v roku 2017

(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2017)

Štvrtý ročník projektu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne prebiehal od mája do decembra 2017 a podobne ako predchádzajúce ročníky i tento priniesol rozmanité aktivity zamerané prevažne na deti a mládež, v menšej miere i na širokú verejnosť.

Neodmysliteľnou súčasťou projektu boli už tradične stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi. V priestoroch knižnice sa v rámci ôsmich besied postupne predstavilo deväť súčasných tvorcov kníh z rôznych kútov Slovenska. Sedem stretnutí bolo určených detskému publiku, jedna beseda – so spisovateľom Norom Ölveckým – širokej verejnosti. Sériu besied pre deti odštartovalo stretnutie s Ľubošom Bohunickým, ktorý zaujal detských čitateľov svojou rozprávkovou prvotinou Príhody strašiaka Fešáka, následne sme v knižnici privítali výtvarníčku a ilustrátorku Zuzanu Jesenskú-Kubicovú, s ktorou si deti v tvorivej dielni pod jej vedením vyskúšali svoje výtvarné zručnosti. Ďalšími našimi hosťami boli autor poézie pre deti a mladých Valentín Šefčík, významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor Martin Kellenberger a veľký úspech mali tiež besedy s autorkou literatúry pre deti Andreou Gregušovou, kde sa účastníci okrem iného zoznámili s jej unikátnou knižnou novinkou Ako maliari vidia svet. V knižke, na ktorej spolupracovala s Katarínou Kosánovou a ilustrátorkou Natašou Štefunkovou, sa deti majú možnosť hravou formou zoznámiť s obrazmi slávnych slovenských maliarov a s rôznymi výtvarnými technikami. Krátko nato sa v priestoroch knižnice prezentovali aj ďalšie dve spoluautorky spomínanej publikácie a ako posledná predstúpila pred malých čitateľov autorka kníh pre deti a mladých Zuzana Štelbaská.

Hlavnej cieľovej skupine boli v rámci projektu venované aj hodiny hlasného a zážitkového čítania, čitateľské dielne, tvorivé výtvarné a literárne dielne. Mladým čitateľom bol tiež určený ďalší ročník súťaže Čítame s nezábudníkom, ktorá hľadala najaktívnejšieho čitateľa/čitateľku knižnice. Tohto roku sa víťazkami v oboch vekových kategóriách stali dievčatá, medzi najmenšími čitateľmi (kategória do 10 rokov) uspela Sofia Strežová a vlaňajšie prvenstvo v kategórii od 11 do 15 rokov obhájila Viktória Dudová. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 3. novembra 2017 ako súčasť besedy s Natašou Štefunkovou a Katarínou Kosánovou.

Súčasťou projektu bolo i vydanie záložiek do kníh s krátkymi medailónmi o piatich slovenských autoroch a ich tvorbe, ktoré boli voľne dostupné pre návštevníkov knižnice v našich priestoroch.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne ďakuje všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii projektu.

HLAVNÝ PARTNER
Fond na podporu umenia

Projekt Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Modernizácia knižničnej infraštruktúry a nákup novej literatúry

Okrem projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2017) zrealizovala Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v roku 2017 aj ďalšie tri projekty s podporou Fondu na podporu umenia.

Prostredníctvom projektu Inovácia technického vybavenia knižnice boli vymenené dve počítačové zostavy pre prístup do on-line katalógu a na internet v elektronickej študovni, resp. na oddelení náučnej literatúry, ku ktorým boli zakúpené i záložné zdroje s cieľom umožniť používateľom využívať naše služby aj počas krátkodobých výpadkov elektrického prúdu. Cieľovou skupinou projektu sú registrovaní používatelia Oravskej knižnice a široká verejnosť, ktorá v našich priestoroch využíva internetové pripojenie.

Druhý projekt s názvom Ochrana knižničného fondu bol zameraný na zníženie strát spôsobených úmyselným odcudzením knižničných jednotiek na oddelení detskej literatúry. Inštaláciou elektro-magnetického zabezpečovacieho systému sa nám podarilo zvýšiť úroveň ochrany knižničného fondu pri zachovaní neobmedzeného prístupu detských používateľov ku knižným titulom, čo je dôležité z dôvodu zvyšovania ich čitateľskej, vzdelanostnej a informačnej gramotnosti.

Predmetom tretieho projektu Nákup knižničného fondu (2017) bola podpora akvizičnej činnosti knižnice. V rámci projektu pribudlo do našich regálov spolu 791 kníh (749 vďaka dotácii, 42 ako spolufinancovanie), ktoré rozšírili a skvalitnili knižničný fond na jednotlivých oddeleniach knižnice. Viac než 10 % z pridelenej podpory bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia.

HLAVNÝ PARTNER
Fond na podporu umenia

Projekty „Inovácia technického vybavenia knižnice“, „Ochrana knižničného fondu“ a „Nákup knižničného fondu (2017)“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.