Online katalóg Oravskej knižnice

Prihlásenie sa do čitateľského konta

V čitateľskom konte môžete sledovať stav a históriu výpožičiek, prehľad rezervácií, prehľad vybraných dokumentov, platby, upomienky. Ďalej je možné povoliť zasielanie noviniek z fondu knižnice, nadefinovať vlastný vzhľad on-line katalógu. Môžete si zmeniť heslo pre prihlásenie, zmeniť osobné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii, zadať elektronickú adresu, kam vám majú byť odosielané správy z knižnice (rezervácie, upomienky a pod.). Prihlásený čitateľ môže robiť rezervácie vyhľadaných dokumentov, vyjadrovať sa v diskusii k jednotlivým dokumentom, hodnotiť dokumenty.

Do čitateľského konta sa prihlásite zadaním čísla preukazu a PIN.

– číslo preukazu sa môže vyskytovať v dvoch tvaroch – bez lomky a s lomkou,
– ak máte číslo preukazu napr. 12345, pri prihlásení zadáte číslo 12345,
– ak máte číslo preukazu v tvare napr. 12345/3, pri prihlásení zadáte len číslo pred lomkou, teda 12345.

– PIN môžete mať pridelený knižnicou alebo ako PIN slúži dátum Vášho narodenia v tvare RRMMDD. Napr. čitateľ narodený 30.01.1988 v prípade, že nemá pridelený osobitný PIN, zadá 6-miestne číslo v tvare 880130.

V prípade problémov s prihlásením do čitateľského konta nás kontaktujte na t.č. 043/586 22 77.

Katalóg pre mobilné zariadenia

Pre používateľov knižnice, ktorí chcú mať prístup do nášho katalógu kdekoľvek a kedykoľvek, je na Google play je dostupná aplikácia SMARTkatalog2.

Mobilná aplikácia umožňuje vyhľadávať knihy podľa rôznych kritérií, zisťovať novinky v knižnici, kontrolovať svoje čitateľské konto, rýchlu rezerváciu, predĺženie výpožičky, vlastný plán svojich nasledujúcich výpožičiek. Podľa ISBN kódu knihy je možné vystopovať knihu v obľúbenej knižnici a ihneď rezervovať. Je možné prepínanie medzi dvomi prednastavenými knižnicami.

Aplikácia je spoločná pre všetky knižnice používajúce knižničný systém Clavius – preto je nutné prvýkrát knižnicu nastaviť!

Ďalšie informácie:
Veľkosť – 1 014 kB
Vyžaduje Android 2.3.3 a vyšší

Inštalácia na mobily a tablety s OS Android:

QR kód