Literárny klub Fontána

Literárny klub pri Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne pôsobí od roku 1999.

Vznikol spontánne, zo želania stretávať sa, komunikovať, konfrontovať svoju tvorbu s inými a zároveň počúvať a porovnávať. Oravská knižnica Antona Habovštiaka sa stala miestom, kde sa takéto stretnutia uskutočňujú. Sú otvorené každému, kto sa zaujíma o literatúru a umenie, kto sa neobáva podeliť o svoje myšlienky, príbehy, verše, o to, čo vytvoril a ponúka čitateľovi, divákovi či poslucháčovi. Autori, členovia klubu, verejnosti predstavujú svoju tvorbu v periodikách, klubových zborníkoch, na čítačkách a autorských večeroch. Zúčastňujú sa, viacerí úspešne, literárnych súťaží a prehliadok umeleckého slova. Sú medzi nimi aj takí, ktorým sa už podarilo vydať vlastnú knihu. Od založenia klubu sa v ňom stretávajú všetky generácie, od žiakov základných škôl až po dôchodcov. Generačné problémy sa spolu stráveným chvíľam vyhýbajú a práve naopak, rôzne vekové skupiny sa navzájom obohacujú, povzbudzujú a rešpektujú.

Vydané klubové zborníky:

  • Na úteku (2000)
  • Zabudnutými cestami (2002)
  • Nakreslená podstata tvarov bez súvislosti (2004)
  • Bez názvu (2005)
  • Tam kde obor spí – Tam, gdzie śpi olbrzym v spolupráci s poľskými tvorcami z Limanowej (2007)
  • Pod dekádou slov (2009)
  • Kto ma czas – Ten, kto má čas v spolupráci s poľskými tvorcami z Limanowej (2010)
  • Masová evakuácia púpav – Masowa ewakuacja dmuchawców v spolupráci s poľskými tvorcami z Limanowej (2012)

Klub je otvorený pre každého, autorov i čitateľov a sa stretáva raz za mesiac. Termín je zverejnený na webovej stránke knižnice a na nástenkách v priestoroch knižnice.

Radi privítame medzi sebou nových autorov, priaznivcov poézie a prózy. Ak máte záujem, kontaktujte nás, budeme sa tešiť.

Kontakt: Miriam Kazimírová , tel. 043/ 586 2277, e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk