Zmluvy 2018

Zoznam zmlúv za rok 2018
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
ZOZM 1/2018Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi1.2.2018
PZ 1/2018 CKSPríkazná zmluva č. 1/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 2/2018 CKSPríkazná zmluva č. 2/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 3/2018 CKSPríkazná zmluva č. 3/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 4/2018 CKSPríkazná zmluva č. 4/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 5/2018 CKSPríkazná zmluva č. 5/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
18-512-01933Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-0193312.4.2018
MK-4061/2018/3.2Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4061/2018/3.224.04.2018
PZ 1/2018 FPUPríkazná zmluva č.1/2018 FPU14.05.2018
PZ 2/2018 FPUPríkazná zmluva č.2/2018 FPU18.05.2018
PZ 3/2018 FPUPríkazná zmluva č.3/2018 FPU22.05.2018
99062Pozáručná a mimozáručná zmluva č. 9906201.06.2018
b.č.Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov01.06.2018
18-513-04535Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-0453503.07.2018
b.č.Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov02.08.2018
b.č.Dohoda o poskytnutí finančného príspevku a zmluva o spoluvydaní20.08.2018
PZ 4/2018 FPUPríkazná zmluva č.4/2018 FPU18.09.2018
ZOD 1/2018Zmluva o dielo č. 1/201805.10.2018
PZ 5/2018 FPUPríkazná zmluva č.5/2018 FPU11.10.2018
PZ 6/2018 FPUPríkazná zmluva č.65/2018 FPU09.11.2018
PZ 7/2018 FPUPríkazná zmluva č.7/2018 FPU12.11.2018
b.č.Zmluva o združenej dodávke elektriny19.11.2018
b.č.Zmluva o dodávke plynu19.11.2018
PZ 8/2018 FPUPríkazná zmluva č.8/2018 FPU26.11.2018
PZ 9/2018 FPUPríkazná zmluva č.9/2018 FPU26.11.2018
b.č.Zmluva o zverení majetku do správy správcovi3.12.2018