Zoznam zmlúv za rok 2013
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
40 PL-SK/ZA/IPP/III/020Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu20.03.2013
1 SR-ČR/2013 SK/FMP/06/032Príkazná zmluva06.05.2013
2 SR-ČR/2013 SK/FMP/06/032Príkazná zmluva06.05.2013
3 SR-ČR/2013 SK/FMP/06/032Príkazná zmluva06.05.2013
1 PL-SK/2013Príkazná zmluva23.05.2013
2 PL-SK/2013
Príkazná zmluva23.05.2013
3 PL-SK/2013Príkazná zmluva23.05.2013
KZ/2013/1Kúpna zmluva21.06.2013
KZ/2013/2Kúpna zmluva21.06.2013
522/2013Zmluva o spolupráci01.07.2013
4 PL-SK/2013Príkazná zmluva04.07.2013
5 PL-SK/2013
Príkazná zmluva04.07.2013
6 PL-SK/2013
Príkazná zmluva04.07.2013
7 PL-SK/2013Príkazná zmluva04.07.2013
8 PL-SK/2013Príkazná zmluva04.07.2013
9 PL-SK/2013Príkazná zmluva04.07.2013
10 PL-SK/2013
Príkazná zmluva04.07.2013
11 PL-SK/2013Príkazná zmluva04.07.2013
ŽSK-OK/2013/4.5.6Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR16.07.2013
ŽSK-OKDK/2013/8.2Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR16.07.2013
ZOZMDS/2013/1Zmluva o zverení majetku do správy30.07.2013
ŽSK-OK/2013/7.6Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR01.08.2013
ŽSK-OK/2013/2.5Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR14.08.2013
ZOV/2013/1Zmluva o výpožičke02.10.2013
12 PL-SK/2013Príkazná zmluva02.10.2013
13 PL-SK/2013Príkazná zmluva02.10.2013
1 MK-SR/2013Príkazná zmluva02.10.2013
2 MK-SR/2013Príkazná zmluva02.10.2013
14 PL-SK/2013Príkazná zmluva23.10.2013
3 MK-SR/2013Príkazná zmluva25.10.2013
5 MK-SR/2013Príkazná zmluva04.11.2013
6 MK-SR/2013
Príkazná zmluva06.11.2013
4 MK-SR/2013
Príkazná zmluva03.12.2013
7 MK-SR/2013Príkazná zmluva06.12.2013
8 MK-SR/2013Príkazná zmluva09.12.2013