Zmluvy 2016

Zoznam zmlúv za rok 2016
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
MK-4225/2016/3.2Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 201615.03.2016
SZ 1604Spotrebiteľská zmluva17.03.2016
PZ 1/2016Príkazná zmluva13.04.2016
b.č.Zmluva o vzájomnej spolupráci27.04.2016
b.č.Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov03.05.2016
b.č.Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu09.05.2016
16/20/52A/44Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovolníckej služby29.06.2016
090303Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služby technika ochrany pred požiarmi30.06.2016
160913Zmluva o pskytovaní služieb01.07.2016
PZ 1/2016 FPUPríkazná zmluva19.09.2016
16-613-03550Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-0355023.09.2016
16-611-03524Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-0352427.09.2016
16-611-03584Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-0358430.09.2016
16-612-03482Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-0348230.09.2016
PZ 2/2016 FPUPríkazná zmluva11.10.2016
PZ 3/2016 FPUPríkazná zmluva19.10.2016
PZ 4/2016 FPUPríkazná zmluva19.10.2016
PZ 5/2016 FPUPríkazná zmluva3.11.2016
PZ 6/2016 FPUPríkazná zmluva14.11.2016
PZ 7/2016 FPUPríkazná zmluva16.11.2016
PZ 8/2016 FPUPríkazná zmluva21.11.2016
PZ 9/2016 FPUPríkazná zmluva25.11.2016