Knižné publikácie Oravskej knižnice

Anton Bernolák - výberová personálna bibliografia

Anton Bernolák (1762-1813). Zost. Ľubica Luptáková. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2012.

Výberová personálna bibliografia bola vydaná pri príležitosti 250. výročia narodenia jazykovedca a kňaza a Roku Antona Bernoláka na Orave. V prvej časti predstavuje jeho rodnú obec Slanicu, život a dielo, posmrtné osudy diela, pamätné miesta a pamätníky. Bibliografická časť obsahuje súpis knižných publikácií s autorstvom Antona Bernoláka, publikácií o ňom, súpis článkov v periodikách a knižných dokumentoch. Texty sú doplnené ilustračnými fotografiami.

Anton Habovštiak v spomienkach

Anton Habovštiak v spomienkach. Zost. Katarína Habovštiaková, Anna Kováčová. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2009.

Publikácia prináša spomienky predstaviteľov slovenského spoločenského a kultúrneho života na oravského rodáka, jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka. Vydaná pri príležitosti výročia narodenia a 5. výročia úmrtia spisovateľa.

Jerzy Bogacz - Anjelsky čas

BOGACZ, Jerzy. Anjelsky čas. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2010.

Slovenský preklad esejí, spomienok a úvah o Vianociach limanowského publicistu a regionalistu Jerzyho Bogacza. Publikácia vydaná v rámci projektu Kniha je most k vzájomnému spoznávaniu realizovaného v partnerskej spolupráci s Miejskou Bibliotekou Publicznou v Limanowej.

Tu som

DAUDA, Ivan. Tu som. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka – diveRzita, 2007.

Zbierka miniatúrnych poviedok, úvah či glos, ktoré boli publikované  v regionálnych týždenníkoch. Texty boli čiastočne upravené, aby sa z nich dal zostaviť homogénny celok a zoradené tak, aby vytvárali chronologický a logický sled.

Čas priateľstva

HUBA, Peter et al. Čas priateľstva : cezhraničná spolupráca knižníc v Dolnom Kubíne a Karvinej. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2011.

Publikácia predstavuje jednotlivé realizované aktivity projektu Darujme si kúsok historických tradícií, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Regionálnou knižnicou Karviná. Súčasťou publikácie sú aj regionálne slovenské a české povesti, ktoré môžu pracovníci knižníc využívať pri realizácii čitateľských dielní, zameraných na spoznávanie jazyka a kultúrno-historických tradícií susednej krajiny.

Nedokončený príbeh

HUBA, Peter et al. (Ne)dokončený príbeh. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2012.

Kniha „detí pre deti“ je dielom viacerých autorov i ilustrátorov. Žiaci zo Slovenskej a Českej republiky v rámci tvorivých dielní dokončovali texty regionálnych spisovateľov. Vytvorili tak vlastné príbehy a tie následne výtvarne stvárnili vo forme komiksu. Najlepšie práce sú uverejnené v publikácii, ktorá bola vydaná v rámci mikroprojektu Výpravy za vzájomným kultúrnym poznaním v spolupráci Oravskej knižnice A. Habovštiaka a Regionální knihovny Karviná.

Keď národ umieral – Mudroňovci a Halašovci

HUBA, Peter. Keď národ umieral – Mudroňovci a Halašovci. Martin : Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2018.

V druhej polovici 19. storočia sa po rakúsko-uhorskom vyrovnaní vystupňovalo maďarizačné úsilie uhorskej vlády. Prihlásiť sa k Slovákom si vyžadovalo odvahu a sľubovalo najmä prenasledovanie, i väznenie. S týmito pohnutými časmi sú nerozlučne spojené aj osudy dvoch významných rodín – Mudroňovcov a Halašovcov. Kniha oravského historika a publicistu Petra Hubu ponúka beletrizovaný životný príbeh dvoch najvýznamnejších aktérov tohto zápasu – Pavla Mudroňa a Andreja Halašu, ich rodín a spolubojovníkov. Verne zobrazuje život v Turčianskom Svätom Martine na konci 19. a začiatku 20. storočia a prináša mnohé zaujímavé fakty, ktoré sa v učebniciach dejepisu nespomínajú.

Liečiteľ tela i duše Baltazár Demian

HUBA, Peter. Liečiteľ tela i duše Baltazár Demian. Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2015.

Publikácia dokumentuje život a dielo lekára, maliara a kultúrneho pracovníka Baltazára Demiana (1803 – 1851). Okrem autorského textu prináša i Demianove články zo Slovenských národných novín či články venované jeho osobnosti od J. M. Hurbana, ktoré autentickým spôsobom približujú túto zaujímavú, avšak slovenskej i oravskej verejnosti takmer neznámu osobnosť. Kniha vyšla s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Maximilián Račkay

HUBA, Peter. Maximilián Račkay. Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2013.

Publikácia o oravskom maliarovi 19. storočia Maximiliánovi Račkayovi približuje čitateľom základné životopisné údaje a rozsah jeho výtvarného diela dokumentovaný fotografickými reprodukciami. Autor zastáva názor, že oproti iným maliarom rovnakého obdobia zostal nedocenený, ba takmer neznámy, napriek tomu, že sa tisíce ľudí nedeľu čo nedeľu pozerá na jeho obrazy v kostoloch.

Príbeh slovenskej hymny a jej autora

HUBA, Peter. Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Dielo Janka Matúšku. Martin : Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2016.

Osud piesne „Nad Tatrou sa blýska“ je podobný ako osudy Slovenska od čias štúrovcov. Jej prvý dochovaný zápis pochádza z roku 1844. Kto je vlastne jej autorom? A ako sa stala slovenskou hymnou? Oravský historik Peter Huba v bohato ilustrovanej monografii o inom Oravcovi – štúrovskom básnikovi Jankovi Matúškovi – podrobne vykresľuje príbeh výnimočného tvorcu, ku ktorému bol osud oveľa menej prívetivý než k jednému z jeho literárnych diel. Zachytáva chvíle zrodu a mnohých premien hymnickej piesne, desaťročia diskusií a pochybností o osobe jej autora, správnom znení druhej strofy i jej cestu na piedestál štátnej hymny… V ďalšej časti knihy nájde čitateľ súborné dielo Janka Matúšku.

Desaťročie 2001-2010

GVOŽDIAKOVÁ, Janka – MATRAS, Halina. Desaťročie 2001-2010 : vstup do nového milénia. Dolný Kubín : Oravská knižnica A. Habovštiaka, 2011.

Publikácia, ktorá bola vydaná v rámci medzinárodného projektu podporeného Európskou úniou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013, mapuje aktivity dvoch partnerských knižníc – Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Mestskej verejnej knižnice v Limanowej (Poľská republika) uskutočnené v rokoch 2001-2010. Jej súčasťou je stručná história oboch knižníc. Texty sú doplnené množstvom ilustračných fotografií k jednotlivým podujatiam.

Kaleidoskop príbehov

Kaleidoskop príbehov. Kalejdoskop opowiadań. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, 2017.

Kniha povestí, rozprávok a básní regionálnych slovenských a poľských autorov, ktorá bola vydaná v rámci mikroprojektu č. INT/ET/ZA/1/I/A/0028, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Mikroprojekt Cezhraničné kultúrne súzvuky realizuje Oravská knižnica A. Habovštiaka v partnerskej spolupráci s Mestskou verejnou knižnicou v Limanowej. Publikácia obsahuje texty, ktoré napísali Pavol Janík, Michal Jedinák, Edita Kubičková, Otília Štepitová, Jalanta Bugajska, Wladyslawa Anna Jamróz, Jadwiga Marzec, Maria Trzupek a ilustrácie Moniky Ligasovej.

Masová evakuácia púpav

Masová evakuácia púpav. Zost. Janka Gvoždiaková. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2012.

Výberová personálna bibliografia vydaná pri príležitosti 65. výročia narodenia regionálneho historika, vydavateľa a publicistu Petra Hubu. Obsahuje súpis knižných publikácií, článkov v periodikách a zborníkoch. Texty sú doplnené ilustračnými fotografiami.

Rozprávkové šarkany

MIKŠÍKOVÁ, Blažena. Rozprávkové šarkany – Bajkowe latawce. Dolný Kubín : Oravská knižnica A. Habovštiaka, 2010.

Renomovaná autorka kníh pre deti si za hrdinov svojej novej knihy vybrala dvoch šarkanov, ktorí uleteli svojim deťom. Na svojej púti po svete spoznávajú nových kamarátov a zažívajú plno nevšedných príhod. Knihu ilustrovala Edita Kubičková, výtvarníčka z Dolného Kubína.

Oravská knižnica - história a súčasnosť

Oravská knižnica Antona Habovštiaka : história a súčasnosť. Zodp. red. Peter Huba. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2010.

Publikácia vydaná v rámci projektu Kniha je most k vzájomnému spoznávaniu realizovaného v partnerskej spolupráci s Miejskou Bibliotekou Publicznou v Limanowej. Zameriava sa nielen na dejiny, ale aj na súčasnú činnosť knižnice. Súčasťou je resumé v anglickom a poľskom jazyku.

Peter Huba - výberobá personálna bibliografia

Peter Huba. Zost. Ľubica Luptáková. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2014.

Výberová personálna bibliografia vydaná pri príležitosti 65. výročia narodenia regionálneho historika, vydavateľa a publicistu Petra Hubu. Obsahuje súpis knižných publikácií, článkov v periodikách a zborníkoch. Texty sú doplnené ilustračnými fotografiami.

Pod dekádou slov

Pod dekádou slov. Zost. Miriam Kazimírová. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2009.

Zborník poézie a prózy členov Literárneho klubu Fontána, ktorý pôsobí pri Oravskej knižnici Antona Habovštiaka. Vyšiel pri príležitosti 10. výročia vzniku literárneho klubu a predstavuje tvorbu trinástich súčasných členov.

Snívať je dovolené

Snívať je dovolené. Zost. Martina Fecskeová. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2009.

Zborník prác 20 mladých autorov – členov klubu Unicornus, študentov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorí pod vedením jednej z najtalentovanejších a najúspešnejších autoriek žánru fantasy na Slovensku, Alexandry Pavelkovej, dokončovali jej literárny text s otvoreným koncom. Súčasťou zborníka sú ilustrácie v štýle manga.

Plamienky

ŠTEPITOVÁ, Otka. Plamienky. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2008.

Útla knižočka básní, ktoré vybral a zredigoval skúsený editor Rudo Jurolek, vyšla k životnému jubileu autorky. Básne dopĺňajú ilustrácie martinského výtvarníka Petra Matisa.

Z jednej kolísky

Z jednej kolísky. Margita Figuli : výber z korešpodencie : vo fotografii : o sebe a o svojom diele. Zost. Peter Huba. Dolný Kubín: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2009.

Spomienková publikácia predstavuje významnú predstaviteľku slovenského naturizmu prostredníctvom korešpondencie, rozhovorov a fotografií z jej rodinného archívu.