Fotoplenér Poklady pohraničia – časť poľská

V dňoch 1.-2. júla sa uskutočnila druhá časť poľsko-slovenského fotoplenéru (pre slovenských účastníkov na území poľského pohraničia), realizovaného v rámci mikroprojektu „Poklady pohraničia. Realizátorom mikroprojektu je Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej a slovenským partnerom Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Fotografie z plenéru budú zverejnené vo fotoalbume, kalendári a na výstavách, ktoré budú prezentované v Limanowej a Dolnom Kubíne.

Mikroprojekt Poklady pohraničia je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.