Kultúra nás spája

Logo programu, EÚ a Trenčianskeho samosprávneho kraja


Mikroprojekt realizovaný v rámci

Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

Realizátor projektu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Cezhraničný partner: Regionální knihovna Karviná

Termín realizácie: 1. september 2012 – 30. jún 2013

Cieľové skupiny projektu: deti a mládež partnerských regiónov, pracovníci obidvoch organizátorských knižníc, ako aj pracovníci ďalších knižníc Žilinského a Moravskoslezského kraja, čitateľská verejnosť.

Ciele projektu: rozvíjanie rozvíjanie cezhraničného partnerstva verejných knižníc v Dolnom Kubíne a Karvinej, posilnenie dlhodobých foriem ich spolupráce a vytváranie priamych vzájomných kontaktov medzi obyvateľmi Žilinského a Moravskoslezského kraja, vrátane nadväzovania nových medziľudských a profesionálnych vzťahov.

Aktivity:

Aktivita 1

Vydanie materiálov s regionálnou tematikou

V rámci tretieho spoločného projektu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka a Regionálnej knižnice v Karvinej s názvom Kultúra nás spája sa realizovalo viacero aktivít. Tou prvou bolo vydanie materiálov s regionálnou tematikou – kartových kvízov o Orave a Moravsko-sliezskom kraji a biografických letákov o osobnostiach partnerských regiónov. Z oravských dejateľov dostal priestor zberateľ kníh Vavrinec Čaplovič, básnik Rudolf Dilong, herec a režisér Ján Jamnický, spisovateľka Mária Jančová a fyzik a pedagóg Ivan Branislav Zoch. Partnerský región reprezentujú osobnosti historické i súčasné. Čitatelia sa dozvedia zaujímavé fakty o živote a diele pesničkára Jaromíra Nohavicu, autorky kníh pre deti Zuzany Pospíšilovej, tenistu Radka Štepánka, učiteľa národov Jana Amosa Komenského i hudobného skladateľa Leoša Janáčka. Kartové kvízy sú určené predovšetkým deťom, ktoré prostredníctvom 100 otázok a odpovedí hravou formou spoznajú svoj i partnerský región.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Aktivita 2

Noc v knižnici

V poradí druhým podujatím mikroprojektu Kultúra nás spája bolo nočné čítanie v priestoroch Oravskej knižnice A. Habovštiaka. V noci z 26. na 27. októbra 2012 si šesť knihovníčok z domovskej knižnice a Regionálnej knižnice Karviná pripravilo pre 20 detí z partnerských regiónov pestrý a zároveň náročný program. Ten odštartovala zábavná zoznamka, vďaka ktorej sa malí spolunocľažníci spoznali a odhodili počiatočný ostych. Nasledovala návšteva Oravskej galérie, kde deti zaujala stála expozícia prezentujúca dielo oravského rezbára Štefana Siváňa. Najväčší ohlas však mala výstava „Modrý kryštál“ s mottom „Spoločne môžeme spraviť vesmír lepším miestom pre každého“ inštalovaná v pivničných priestoroch, ktorú pripravili ich rovesníci, žiaci jednej zo základných škôl z Dolného Kubína. Po návrate z galérie sa v knižnici deti v tvorivej dielni zahrali na aranžérov a za asistencie pani knihovníčok si vyrobili z javorových listov farebné kytičky ruží.

Nosnou témou podujatia boli strašidlá z oravských povestí. A malí čitatelia sa s nimi zoznámili hneď v nasledujúcej úlohe. Zážitkové čítanie “Pod lampou”, pri ktorom deti nahlas čítali úryvky z kníh svojim kamarátom, bolo zamerané na strašidelné povesti z Oravy od regionálnych autorov. Následne sa pokúsili sami vytvoriť vlastný strašidelný príbeh, a viacerí sa presvedčili, že to veru nie je také jednoduché.

V rámci tvorivých dielní si deti z papiera podľa vlastnej fantázie vytvárali hrôzostrašné i smiešne masky strašidiel a strašidielok, ale tiež záložky do kníh a diplomy pre účastníkov Noci v knižnici. Svoje vedomosti o partnerských regiónoch si mohli otestovať v zábavnom vedomostnom kvíze. Najlepší z nich boli odmenení tiež vecnými cenami. Voľný čas po ukončení všetkých úloh mohli deti stráviť pri spoločenských hrách s novými kamarátmi či čítaním si knižiek. Tí najodvážnejší, ktorí sa ešte chceli trochu báť, si mohli vychutnať strašidelnú knihu v samote medzi vankúšmi v originálnej skrini na tiché zážitkové čítanie. Po toľkých zážitkoch sa mnohým ani nechcelo „do postele“ a veru nejeden rodič by mal problém ratolesť uložiť. Naše pani knihovníčky však našli jednoduchý a účinný recept – rozložiť si spacák či ľahnúť si na matrac medzi police v knižnici – to sa len tak nevidí! A o tom, že sa takéto nocovanie deťom náramne páčilo, niet pochýb.

Podujatie Noc v knižnici sa pravidelne stretáva s veľkým záujmom u detí, ktoré naň ešte dlho po skončení spomínajú. Tajomná atmosféra nočnej knižnice, zaujímavé úlohy, súťaže a noví kamaráti dokážu deti vtiahnuť do sveta kníh a fantázie, spoznať radosť zo vzájomného objavovania a poznania nových vecí.

Počiatočné očakávanie a radosť zo zažitého odrážajúce sa v detských očiach boli tou najlepšou odmenou pre všetkých, ktorí deťom nevšedný zážitok sprostredkovali.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Aktivita 3

Medzinárodná výtvarná súťaž

V čase od októbra do decembra 2012 sa mohli deti základných škôl a základných umeleckých škôl zo Žilinského a Moravskosliezskeho kraja a zapojiť do medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočný pozdrav pre knižnicu. Súťaž vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s Regionálnou knižnicou Karviná v rámci mikroprojektu Kultúra nás spája. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 698 detí zo Slovenska a Českej republiky. Ich úlohou bolo vytvoriť vianočný pozdrav, pričom si mohli sami zvoliť motív a techniku práce. „Voľné ruky“, ktoré sme deťom dali, sa vyplatili. Malí výtvarníci boli naozaj kreatívni – využívali rôzne námety, materiály i techniku spracovania. Maľovali, kreslili, vyšívali, strihali, lepili, mimoriadnej obľube sa tešila tiež technika vyškrabávania do špeciálneho papiera, často sa využívali rôzne kombinované techniky. Niektorí použili i naozaj originálne materiály, ako napr. CD nosiče, medené drôtiky, koráliky, brúsené kamienky, čipku, rôzne textílie dokonca i cestoviny. Práce detí postupne doslova zaplnili zasadaciu miestnosť Oravskej knižnice. Odborná porota v zložení Mgr. Anna Čierna, Mgr.art. Anna Fabiánová a Mgr. Anna Gajdošíková mala pred sebou náročnú úlohu – vybrať tri najkrajšie a najoriginálnejšie práce detí zo Slovenska a tri práce detí z Českej republiky, ktorých autori si odnesú diplom a vecné ceny, a tiež rozhodnúť o ďalších desiatich ocenených, ktorí získajú čestné uznanie.

Hneď ako porota rozhodla, začal sa kolotoč telefonátov a e-mailov, so zámerom pozvať autorov ocenených prác na vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien. Najlepšie práce zároveň putovali do grafického štúdia a tlačiarne, kde po naskenovaní poslúžili ako podklad pre vydanie skutočných vianočných pozdravov a kartových kalendárikov na rok 2013.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo v predvianočnom čase, 19. decembra 2012, v priestoroch náučného oddelenia Oravskej knižnice. Diplom za najlepšie stvárnenie témy získali Júlia Haťapková, Júlia Mastráková, obe zo ZUŠ Petra Michala Bohúňa a Terezka Tarjányiová, ktorá navštevuje ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline. Z českých detí porota diplomom ocenila žiakov karvinských škôl Richarda Kršíka zo ZŠ U Studny, Elišku Sikorovú zo ZUŠ Bedřicha Smetany a tiež Jana Urnera zo ZŠ U Studny. Čestné uznanie získali (v abecednom poradí): Imelda Hubčíková, ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín; Klára Kopsová, ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná; Klaudinka Kořalníková, Ivanka Kutešová, obe ZŠ Martina Kukučína, Dolný Kubín; Bárča Lovětínská, ZŠ Mendelova, Karviná; Beátka Luptáková, ZŠ Vyšný Kubín, Adelka Sobčáková, ZUŠ Petra Michala Bohúňa, Dolný Kubín; Lucia Šimeková, ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín; Peter Šušota, ZŠ Zázrivá; Marcela Šuvadová, ZŠ Martina Kukučína, Dolný Kubín; Michaela Valentová, ZŚ a MŠ Prameny, Karviná; Lenka Zápotočná, Linda Anna Zubeková, obe ZŠ Martina Kukučína, Dolný Kubín. Keďže kvalitných prác bolo oveľa viac, rozhodla sa knižnica osobitne oceniť najlepšie deti zo všetkých zúčastnených škôl.

Sprievodným podujatím bola vernisáž výstavy detských prác, kde si návštevníci mohli prezrieť i vydané materiály. Po skončení vernisáže bola výstava presunutá do klubových priestorov detského oddelenia, kde bola prístupná pre čitateľov i návštevníkov knižnice do konca januára 2013.

Na záver by som chcel vysloviť poďakovanie pedagógom ZŠ a ZUŠ, ktorí venovali tejto aktivite čas v rámci svojich vyučovacích hodín, realizátorom na slovenskej i českej strane, ale najmä všetkým deťom, ktoré sa výtvarnej súťaže zúčastnili.

Aktivita 4

Hodiny regionálnej výchovy

Súčasťou mikroprojektu Kultúra nás spája boli tiež hodiny regionálnej výchovy, prostredníctvom ktorých sme chceli zaujímavým spôsobom predstaviť kultúrne dedičstvo Oravy a Moravsko-sliezskeho kraja mladej generácii, so zámerom pozitívne formovať ich národné a regionálne povedomie. Podkladom na hodiny regionálnej výchovy sa stali materiály s regionálnou tematikou vydané v rámci projektu, vďaka ktorým spoznali účastníci významné osobnosti, históriu a kultúru oboch regiónov a mohli si otestvovať svoje vedomosti o Orave Moravsko-sliezskom kraji. Súčasťou aktivity boli aj tri exkurzie. Počas dvoch exkurzií do Zázrivej mali deti možnosť vidieť výrobu zvoncov i kováčske remeslo, prešli sa náučným chodníkom, kde sa dozvedeli nové informácie o obci a tiež o ochrane prírody ako takej, navštívili starý zázrivský kostolík a miestnu galériu s prácami významných slovenských i zahraničných umelcov. V rámci exkurzie do Vychylovky sa účastníci previezli unikátnou historickou lesnou úvraťovou železničkou, okrem toho si prezreli Vodnú nádrž Nová Bystrica a centrum Starej Bystrice so slovenským orlojom.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Aktivita 5

Literárne tvorivé dielne

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Regionální knihovna Karviná pripravili pre žiakov 6. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií z obidvoch partnerských regiónov literárnu súťaž Päť slov / Pět slov. Ako už názov súťaže napovedá, úlohou mladých literárnych talentov bolo vytvoriť príbeh ľubovoľného žánru, ktorý bude obsahovať päť slov z vybranej povesti partnerského regiónu. Príbeh, ktorý vytvárali slovenské deti, bol vymedzený slovami z povesti karvinskej autorky Libuše Kolkovej (zbojník, babka, chamtivosť, vajcia, dukát), české deti sa museli popasovať zo slovami (věštkyně, kočka, chodba, hrad, hledat), ktoré tvorili jadro príbehu povesti z pera oravského historika a literáta Petra Hubu. To všetko na deti čakalo v rámci literárnych tvorivých dielní, kde si následne mali možnosť porovnať vlastné príbehy s pôvodnou povesťou metódou hlasného čítania. Tvorivých dielní sa zúčastnilo viac než 700 žiakov zo Slovenska a Českej republiky, do ďalšieho kola postúpilo 112 súťažných prác, z každého regiónu napokon odborná porota vybrala tri najlepšie práce, ktorých tvorcovia získali okrem diplomu i pekné ceny. Ďalších 11 detí získalo za svoje práce čestné uznanie. Zo slovenských detí porotu najviac zaujala práca Henriety Gaššovej, žiačky VIII. A zo ZŠ Zázrivá, druhé miesto získal Róbert Pápež (VI. B) a tretí skončil Adam Senko (IX. A), obaja zo ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Prvenstvo medzi súťažiacimi z Českej republiky získala jednoznačne Magdalena Szyja, žiačka siedmeho ročníka zo ZŠ a MŠ s poľským jazykom vyučovacím Karviná, druhú najlepšiu prácu napísala šiestačka Klára Klimšová, ktorá sa zúčastnila tvorivých dielní prostredníctvom Knižnice Orlová a treťou ocenenou sa stala Eliška Byrtusová zo VI. B ZŠ Mendelova Karviná. Kompletné výsledky súťaže nájdete tu.

Súťaž Päť slov / Pět slov je súčasťou mikroprojektu Kultúra nás spája. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Aktivita 6

Exkurzia knihovníkov do Karvinej

Záverečnou aktivitou mikroprojektu Kultúra nás spája bola poznávacia exkurzia knihovníkov do Karvinej, ktorej sa dňa 14.6.2013 zúčastnili pracovníci Oravskej knižnice A. Habovštiaka a ďalších verejných knižníc Žilinského kraja. Na úvod ich čakala prehliadka ojedinelej atraktivity regiónu, Kostola sv. Petra z Alkantary, ktorý sa nachádza v miestnej časti Doly, výrazne poznamenanej banskou činnosťou. Kostol postavený v roku 1736 v barokovom slohu v dôsledku poddolovania v pomerne krátkej dobe poklesol o 37 metrov a vychýlil sa o 6,8 stupňov na juh. Vďaka svojmu sklonu je nazývaný aj „česká Pisa“.

Počas presunu do mestskej časti Darkov sme prostredníctvom pútavého sprievodného slova p. Kolkovej spoznali históriu mesta Karviná spätého s banskou činnosťou i jeho zaniknutej časti. V Darkove sme mali možnosť vidieť Most Sokolovských hrdinov, unikátnu funkcionalistickú technickú pamiatka klenúcu sa ponad rieku Olšu a navštívili sme tiež areál miestnych kúpeľov so secesným Spoločenským domom z konca 19. storočia, starými kúpeľnými vilami a malebným kúpeľným parkom. Následne sme sa premiestnili do historického centra Karvinej-Fryštátu, kde sme sa oboznámili s históriou tejto mestskej časti a prezreli si jej významné architektonické pamiatky – Kostol sv. Marka postavený v klasicistickom slohu a farský Kostol Povýšenia sv. Kríža, ktorého jadro pochádza zo 14. storočia.

Hlavnou časťou exkurzie bola prehliadka novozrekonštruovanej centrálnej budovy Regionálnej knižnice Karviná. Knihovníkom bol predstavený systém knižnično-informačnej práce v knižnici a prostredníctvom prezentácie i samotný proces prestavby, vďaka ktorému sa Regionálna knižnica Karviná stala regionálnym kultúrnym centrom so službami presahujúcimi klasické ponímanie knižnice. Vďaka tomuto konceptu sa knižnici darí získavať nových čitateľov, návštevníkov a zvyšovať počet výpožičiek.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.