Darované knihy za rok 2013

Zoznam darcov a darovaných kníh v roku 2013
DARCADAROVANÁ KNIHA
Lucia ŠTEFKOVÁBRÖSTL, Alexander. Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.
Lucia ŠTEFKOVÁDULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, Denisa. Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. Praha : C.H. Beck, 2011.
Lucia ŠTEFKOVÁĎURICA, Milan. Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina : Eurokódex, 2010.
Lucia ŠTEFKOVÁFEKETE, Imrich. Občiansky zákonník : komentár. Bratislava : Epos, 2007.
Lucia ŠTEFKOVÁIVOR, Jaroslav. Repetitórium rekodifikovaného trestného práva. Bratislava : Iura edition, 2010.
Lucia ŠTEFKOVÁIVOR, Jaroslav. Repetitórium rekodifikovaného trestného práva. Bratislava : Iura edition, 2011.
Lucia ŠTEFKOVÁObčiansky súdny poriadok : komentár. Praha : C.H. Beck, 2009.
Lucia ŠTEFKOVÁObchodní zákonník : právní stav ke dni 1. července 2010. Praha : C.H. Beck, [2005?].
Lucia ŠTEFKOVÁPAVELKOVÁ, Bronislava. Občianske právo. č. 2, Pracovný zošit, časť: 2. Šamorín : Heuréka, 2007.
Lucia ŠTEFKOVÁSOBIHARD, Jozef. Správny priadok : komentár. Bratislava : Iura edition, 2009.
Jana SRNKOVÁMONYOVÁ, Simona. Dvacet deka lásky. Brno : Belami, 2010.
Anonymný darcaJAMES, E. L. Fifty Shades of Grey – Päťdesiat odtieňov sivej. Praha : Nakladatelství XYZ, 2012.
Anonymný darcaAMORTH, Gabriele. Spomienky exorcistu : môj život v boji proti satanovi. Stará Ľubovňa : Sali – Foto, 2012.
Anonymný darcaGRISHAM, John. Odvolanie. Bratislava : Ikar, 2009.
Lucia ADAMCOVÁWEINER, Jennifer. Hriechy minulosti. Bratislava : Ikar, 2009.
Lucia ADAMCOVÁKELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa. Túžby. Bratislava : Ikar, 1999.
Anonymný darcaHUNČAGA, Gabriel Peter. Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku. Bratislava : Chronos, 2013.
Ján PASTUCHAFURJELOVÁ, Ivana. Až keď bude mama triezva. Bratislava : Evitapress, 2013
Ján PASTUCHARÚČKOVÁ, Enja. Očistný debakel. Martin : Hladohlas Group, 2012.
Ján PASTUCHASTANTON, Andy. Pán Gum a tancujúci medveď. Bratislava : Slovart, 2012.
Ján PASTUCHASTARÁ, Ester. To je jazda! Praha : Albatros, 2012.
Ján PASTUCHAKINNEY, Jeff. Denník odvážneho bojka, 4. Bratislava : Ikar, 2012.
Ján PASTUCHAKINNEY, Jeff. Denník odvážneho bojka, 4. Bratislava : Ikar, 2012.
Anonymný darcaVELINSKÝ, Jaroslav. Dan Young : V propastech času. Praha : Triton, 2012.
Anonymný darcaKOTOUČ, Jan. Příliš blízké setkání. Praha : Epocha, 2010.
Anonymný darcaPECINOVSKÝ, Josef. Stín mrtvého. Praha : Epocha, 2009.
Anonymný darcaWARREN, Patrick. Richard III. Praha : Albatros, 2009.
Anonymný darcaCHILD, Lee. Voľný pád. Bratislava : Reader’s Digest Výber Slovensko, 2008.
Anonymný darcaCLARK, Mary Higgins. Druhá šanca. Bratislava : Reader’s Digest Výber, 2006.
Anonymný darcaHOAG, Tami. Zásielka od mŕtveho. Bratislava : Reader’s Digest Výber, 2006.
Anonymný darcaGRISHAM, John. Lobista. Bratislava : Reader´s Digest Výber Slovensko, 2007.
Anonymný darcaURBANÍKOVÁ, Eva. Za facku. Bratislava : Evitapress, 2013.
Anonymný darcaKeď hľadáš Boha… [Zost. Pietro Biblico] Doľany : ZAEX, 2013.
Anonymný darcaKeď sa ideš modliť… [Zost. Pietro Biblico] Doľany : ZAEX, 2013
Anonymný darcaKeď potrebuješ povzbudenie… [Zost. Pietro Biblico] Doľany : ZAEX, 2013.
Anonymný darcaKeď si príliš zaneprázdnený… [Zost. Pietro Biblico] Doľany : ZAEX, 2013.
Anonymný darcaCONNELLY, Michael. Temná ozvena. Bratislava : Slovart, 2009.
Anonymný darcaCHRISTIE, Agatha. Nultá hodina. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2011.
Anonymný darcaNICHOLSON, Tom. Gorila : [najočakávanejšia kniha roka]. Bratislava : Dixit, 2012.
Anonymný darcaMAZINIOVÁ, Janette. Cigánka. Bratislava : Evitapress, 2012.
Anonymný darcaLASICOVÁ, Hana. Diagnóza: rodina. Bratislava : Evitapress, 2012.
Anonymný darcaHUNTINGTON, P. Samuel. Střet civilizací. Praha : Rybka Publishers, 2001.