Darujte jednu knihu ročne

Celoročná kampaň na podporu čítania

Autorkou pôvodného projektu, ktorý je realizovaný v mnohých knižniciach na Slovensku, je Marta Moravčíková (www.martam.sk).


Milí naši čitatelia, priatelia a priaznivci,

určite sa už aj Vám stalo, že ste dostali knihu, ktorú už máte, prípadne sa Vám nepáči a neviete, čo s ňou. Podarujte ju knižnici! Alebo to urobte účelovo. Kúpte jednu knihu, prečítajte ju a podarujte knižnici.

Prečo? Pretože knižnice na Slovensku dlhodobo nemajú dostatok peňazí, aby mohli nakupovať toľko nových kníh, koľko by pre svojich čitateľov potrebovali.

Ak darca bude súhlasiť so zverejnením svojho mena, uvedieme ho v zozname darcov kníh, ktorý bude zverejnený v priestoroch knižnice a na webovej stránke knižnice. Menom darcu označíme tiež každú darovanú knihu.

Knihy, ktoré nebudú v súlade so zameraním knižničného fondu Oravskej knižnice, ponúkneme záujemcom počas letnej burzy kníh, ktorú organizujeme v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle: 043/5862277 alebo na e-mailových adresách: podujatia@oravskakniznica.sk, akvizicia@oravskakniznica.sk.

ĎAKUJEME

Zoznam darcov a darovaných kníh