Priateľ knižnice 1-2/2015

Priateľ knižnice 01-02/2015

Z obsahu:

Pripomenuli sme si – MUDr. Martin Kukučín
Ako si malí veľkí čitatelia splnili svoj ďalší veľký sen…
Letné zážitkové (Ne)cestovanie s knihou po Orave…
(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2015)
Kalendárium významných výročí osobností Oravy v roku 2016

Ľudovít Štúr a Orava
konferencia – 12. október 2015
Život a pôsobenie Ľudovíta Štúra
Ctiboh Zoch a Spoločnosť vychovávateľská
Ako vznikla naša hymna
Baltazár Demian, lekár, vlastenec
Matica slovenská a jej zápas za existenciu slovenského národa

Stiahnutie celého čísla: TU