Stretnutie milovníkov slovenského národa Oravy a Liptova

Pozývame Vás na Stretnutie milovníkov slovenského národa Oravy a Liptova pri slovenskom kríži ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych skalkách pri príležitostí 15. výročia posvätenia kríža a 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej.

nedeľa 7. júla 2019 o 15.00 hodine
v priestoroch pamätníka

PROGRAM

  • otvorenie, štátna hymna, báseň
  • príhovor zástupcu MOMS
  • slávnostný príhovor (Doc. Dr. Pavol Parenička)
  • pozdravy hostí
  • vystúpenie MADOS-u z Liptovského Mikuláša
  • ukončenie podujatia spoločným spevom hymnických piesní

Pre starších účastníkov a účinkujúcich bude zabezpečený odvoz osobitným vozidlom. Odchod autobusu a vozidiel bude od Mestského úradu v Dolnom Kubíne o 14.15 hod. Všetkých účastníkov pozývame na posedenie pri guláši pri Hoteli Belez. Odvoz zabezpečený autobusom z Vyšného Kubína.

V prípade nepriaznivého počasia sa stretnutie a program uskutočnia v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Organizátori: Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Dolný Kubín a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Matica slovenská Martin, Obec Vyšný Kubín, Klub slovenských turistov Orava – Dolný Kubín, Horská služba Orava

REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU ÚSTREDIA MATICE SLOVENSKEJ A MESTSKÉHO ÚRADU V DOLNOM KUBÍNE

Pozvánka (PDF, 126 kB)